Testy i Porady

Testy i Porady

Ubezpieczenie BEZPIECZNY POWRÓT - pewna, sprawdzona, NIEDROGA polisa dla aktywnych

Bezpieczny Powrót to ubezpieczenie przeznaczone dla wszystkich, którzy spędzają aktywnie czas w górach. Powstało z myślą o alpinistach i osobach uprawiających różnego rodzaju sporty górskie, w tym freestyle i freeride na nartach i snowboardzie oraz wspinaczkę wysokogórską, w sumie zakres obejmuje ponad 40 dyscyplin.

Bezpieczny Powrót to pakiet 6 ubezpieczeń, które gwarantują wszechstronną ochronępodczas wypraw zagranicznych. Program powstał przy udziale ekspertów z Polskiego Związku Alpinizmu.

Ochrona działa przez dwanaście miesięcy, na całym świecie (poza Arktyką, Antarktydą i Grenlandią) dla jednorazowych wyjazdów, trwających nie dłużej niż 8 tygodni, do wysokości 6 000 m n.p.m.

Program dostępny jest w dwóch wariantach sum ubezpieczenia:

Zakres

Wariant podstawowy

Wariant rozszerzony

Akcja ratunkowa (w tym z użyciem helikoptera)

100 000 zł

250 000 zł

Koszty transportu do kraju

bez ograniczeń

bez ograniczeń

Koszty leczenia

250 000 zł

250 000 zł

a) limit na koszty leczenia ambulatoryjnego

10 000 zł

20 000 zł

b) udział własny w zakresie leczenia ambulatoryjnego
i zakupu leków

300 zł

300 zł

OC za szkody na osobie

500 000zł

500 000 zł

OC za szkody na mieniu

100 000 zł

100 000 zł

Pomoc prawna

20 000 zł

35 000 zł

Bagaż

2 000 zł

3 000 zł

  Oblicz składkę >> 

Zakres ubezpieczenia można także rozszerzyć o Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków na bardzo korzystnych warunkach. To ważne ponieważ NNW są najczęstszą przyczyną wypadków w górach, a odszkodowanie ułatwia przejście okresu rehabilitacji.

 Dodatkowo ochronę można rozszerzyć o koszty leczenia związane z zaostrzeniem lub powikłaniami choroby przewlekłej, ryzyka wynikającego z aktów terroryzmudziałań wojennych lub stanu wyjątkowego. Istnieje też możliwość przedłużenia ochrony, dla jednego wyjazdu, do 16 tygodni oraz dla wypraw wyruszających na wysokość do 7600 m n.p.m.

 Zawierając polisę każdy otrzyma pełen zakres pomocy, zapewniany przez polską firmę ubezpieczeniową i obsługiwany w języku polskim. Poza opcją indywidualną istnieje możliwość zakupienia ubezpieczenia partnerskiego dla rodziny (do 5 osób).

Koszt ubezpieczenia w podstawowym, indywidualnym wariancie to zaledwie 253 zł. Członkowie klubów wysokogórskich zrzeszonych w PZA mogą liczyć na 15% zniżki.

Aby zawrzeć ubezpieczenie wystarczy, w dowolnej chwili, złożyć wniosek online.Ochrona działa już po wysłaniu wniosku i jest aktywna przez kolejne 12 miesięcy.

Poza elektroniczną polisą, każdy ubezpieczony otrzymuje kartę ubezpieczenia z imieniem i nazwiskiem, numerem polisy i zakodowanymi danymi osób ubezpieczonych w języku angielskim.  Karta służy szybkiemu potwierdzeniu zawarcia ubezpieczenia zwłaszcza w razie nagłych zdarzeń.

Źródło informacji: Ubezpieczyciel.


nationalgeographic-box.jpg
redbull-225x150.jpg
tokfm-box.jpg
tvn24bis-225x150.jpg

Reklama

Image
Klauzula informacyjna RODO © 2020 Grzegorz Gawlik. All Rights Reserved.Projekt NRG Studio
stopka_plecak.png

Search